Aanvullingen

Van verschillende kanten is de vraag gerezen, of het mogelijk is om nog aanvullende gegevens op te nemen in het boek in een soort addendum. Nou, als ik een boek heb afgeleverd is dat voor mij: finito! Dus geen addendum, geen tweede druk of zoiets. Wel ben ik bereid om aanvullingen onder dit kopje op te nemen.

Iets anders betreft het feit, dat er steeds vragen kunnen rijzen over het boek of naar aanleiding daarvan. Dat was tot nu toe ook al zo en ik wil iedereen die met duidelijke vragen komt helpen. Onder het kopje reacties zullen deze vragen vermeld worden en dan zal ik daarop antwoorden of er wordt aan anderen gevraagd hierop te reageren.