Bibliografie

In de loop der jaren zijn van mijn hand via CVZ diverse boeken verschenen, soms op eigen kracht soms met anderen vooral van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ). Ik tracht een boek niet alleen een goede inhoud te geven maar ook iets extra’s  te doen aan vormgeving, kwaliteit en betaalbaarheid.


 • Babberich Kerk en Klooster 1995

   

Theo Keultjes, Ria Putmans en Gerrie Willemsen

Naar aanleiding van het vertrek van de zusters Clarissen-Capucinessen en het 40-jarig bestaan van de Franciscuskerk

     
 • Zevenaar 50 jaar bevrijd 1995
       

Ria Putmans, Theo Keultjes en Gerrie Willemsen

Het eerste boek van CVZ. Allerlei oude artikelen en nieuw ontdekte feiten over de Tweede Wereldoorlog in Zevenaar geven een goede indruk van de gebeurtenissen in de oorlogsjaren, vooral 1944/45.

 

   
 • Familieboek Willemsen 1996

Wehll 1949: Familie Willemsen uit Wehl en Zevenaar
Jan Willemsen en Marie Eggen 25 jaar getrouwd

 

 

Bep van den Eijnde-Willemsen. Vincent van den Eijnde, Gerrie Willemsen

Een prachtig 528 pagina’s tellend boek over een tak van de familie Willemsen, vooral handelend in Zevenaar. Een belangrijk hoofdstuk over de familie Eggen en over Wehlse vertellingen.


 • 140 jaar Spoor langs Zevenaar 1996

Gerrie Willemsen

Spoorlijnen in de Liemers; de stations aan de spoorlijn Arnhem-Emmerik; het station en emplacement Zevenaar behoorden vóór de Tweede Wereldoorlog tot de grootste van Nederland.

       
 • Jhr. Mr. Carolus E.J.F. van Nispen van Pannerden, 1996

Burgemeester van Zevenaar 1844 - 1870 J.M. Francken-Bakker, J.T. Francken, J. Schrijvershof

Gerrie Willemsen zorgde voor de uitgave van het boek via CVZ.

 • Zevenaar 50 jaar bevrijd, deel 2 1997

Ria Putmans, Theo Keultjes en Gerrie Willemsen. Bevat vooral een groot aantal passages uit pas ontdekte dagboeken over de Tweede Wereldoorlog in Zevenaar

       
 • Juvenaat Zevenaar, 1927-1997

Gerrie Willemsen. De congregatie van “De broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria” te Maastricht bouwden in 1926/27 een prachtig klooster aan de Babberichseweg. Het was bedoeld voor de opleiding van juvenisten, werd een schippersinternaat en kreeg in 1969 een andere functie, namelijk scholingsinstituut.

       
 • Een Liemers Mens,1998.

J.Th.M. Giesen, streekarchivaris de Liemers en Doesburg 1773-1998. Ben Janssen , Josef Schrijvershof en Gerrie Willemsen.
Een vriendenboek met bijdragen van 36 ‘Liemerse vrienden’.


 • Schuttersvereniging St.Anna,Oud Zevenaar, 1873-1898

Theo Goossen en anderen, o.a. Gerrie Willemsen.

Oorsprong en leven in Oud-Zevenaar; het jubileumjaar 1998; dochters en afdelingen van St. Anna in een kleurrijke fotogalerij.

 • De Ooyse School 1898 – 1998 (CVZ – 1), 1998

In 1898 werd aan de Slenterweg in Ooy een lagere school in gebruik genomen. Het was de openbare school III (de derde in de gemeente Zevenaar) en genaamd Kon. Wilhelminaschool. In 1923 werd de school overgedragen aan het parochiebestuur te Oud-Zevenaar en bleef tot 1956 een katholieke school.

In 1956 werd de Lagere Landbouwschool van de A.B.T.B. hier gehuisvest; deze werd later opgewaardeerd tot Lagere Land- en Tuinbouwschool Zevenaar-Groessen.

Toen de school gesloten werd, kwam er in 1973 een nieuwe gebruiker: Scouting Zevenaar.

Het boek, van de auteur Gerrie Willemsen, verscheen in 1998.

       
 • Monumenten in Zevenaar, 1999

S. Hendriksen, G.J. Kip, B.E.J. Litjens, G. Mulder en G.A.J. Willemsen

Een overzicht met nauwkeurige beschrijving van de nog in Zevenaar aanwezige monumenten. Voorstellen aan de gemeente voor opname in een nog te realiseren Monumentenlijst Zevenaar.

       
 • Herinneringen aan lief en leed 1940 – 2000 (CVZ – 2), 2000

Ter gelegenheid van het 60-jarig huwelijk van Poel Nieuwkamp en Kees Deinema verscheen op 10 mei 2000 een boekje, van de auteur Grrie Willemsen, met herinneringen aan vooral hun internering in diverse Jappenkampen in voormalig Nederlands Indië. Kees was begin 1932 in Zevenaar bij de Gimborn begonnen en werd eind 1937 door dat bedrijf uitgezonden naar Indië. Dankzij zijn manuscript en bewaarde gegevens kon er een indrukwekkend verhaal op papier worden gezet.

       
 • Langs heg en steg naar de grote weg, 2000

400 jaar wegen en paden in Zevenaar, Gerrie Willemsen en anderen

De openbare wegen in Zevenaar. Huidige en historische straatnamen. Huisnummering en wijken. Dijken en waaien.

       
 • Als onze levensweg teneinde loopt (CVZ – 3), 2001

Theo Goossen heeft gedurende 25 jaar regelmatig artikelen gepubliceerd over de streekgeschiedenis, met name over schutterijen, kerken, enz. In dit deel, dat in 2001 verscheen, is hij uitvoerig ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van kerkhoven, rituelen rond begrafenissen, en worden alle voormalige en bestaande begraafplaatsen in Zevenaar, Babberich en Oud-Zevenaar beschreven. Gerrie Willemsen zorgde voor de uitgave van het boek via CVZ.

       
 • Maria Koninginkerk te Zevenaar 1960 – 2001

Carmianne van Gessel, Wim van den Eerenbeemd, Gerrie Willemsen; eindredactie Ben Janssen

In het groeiende Zevenaar werd in 1960 de parochie van Maria Koningin gesticht met een kerk op Lentemorgen. In 2001 werd die parochie samengevoegd met de stadsparochie van Andreas en werd de kerk gesloopt.

       
 • Mathena, de geschiedenis van een havezate in de Liemers, 2001

Theo Goossen, Ben Janssen en Gerrie Willemsen

In 1981 werd de Stichting Liemers Museum opgericht. Zij vond onderdak in de oude havezate Mathena. Beschrijving van het pand en zijn bewoners.

       
 • Huis Valdijk te Babberich (CVZ-4), 2002

Op verzoek van eigenaar Ben Jacobs is een studie verricht naar de geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners. De naam Valdijk is in Babberich uiteraard bekend; iets minder dat Joannes van Raay, pianofabrikant te Amsterdam tussen 1811 en 1845 hier iets mee van doen had. Joannes was in Babberich geboren en stichtte vanuit Amsterdam enkele zomerverblijven in Babberich. Het boek, dat in kleur in het najaar 2002  is verschenen, is van de hand van auteur Gerrie Willemsen.

       
 • Langs heg en steg naar de grote weg, 2004

400 jaar wegen en paden in Wehl

Gerrie Willemsen en anderen

De openbare wegen in Wehl. Huidige en historische straatnamen. Huisnummering en wijken. Korte beschrijving van belangrijke panden in het buitengebied.

       
 • Onder de rook van Turmac, 2005

Ben Janssen, Theo Keultjes, Frans Wienk en Gerrie Willemsen

Stichting en bloei van de Turmac, sigarettenfabriek; de bebouwde omgeving.

       
 • Welling-Wellink, familieboek, Doetinchem/Zevenaar, november 2007

400 jaar familiegeschiedenis in de Liemers

Gerrie Willemsen, in samenwerking met vele anderen.

(Diverse boeken zijn nog te koop. Neem s.v.p. even contact op)