Disclaimer

Ik streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die ik op het internet plaatst, zodat deze actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Waar mogelijk controleert ik de betrouwbaarheid van informatie die ik zelf uit externe bronnen ontvangt.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van mijn berichtgeving kan ik niet garanderen dat de informatie op mijn website steeds correct of volledig is en aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stel ik het op prijs dat zulke onjuistheden aan mij worden gemeld.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die ik naar aanleiding van mijn website ontvangt, wordt door mij beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door mij vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Ik behoud mij dan ook het recht voor om de informatie op mijn website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.