Doelstelling

In december 2007 heb ik bedankt als lid van de Raad van Toezicht van het Staring Instituut; na drie jaar vrijwel nutteloos vergaderen t.a.v. de Liemerse aspecten was ik er van overtuigd, dat de Oude IJssel meer is dan een natuurlijke scheiding: het is ook een culturele en geschiedkundige scheiding. In plaats van lijdzaam toe te zien is mijn doelstelling nu geworden: probeer iedereen ervan te overtuigen dat we in de Liemers moeten zorgen voor een centraal historisch documentatiecentrum.

Laten we de politiek benaderen en beïnvloeden, zodanig dat – nu er nog tijd is – de plannen worden gerealiseerd en desnoods daartoe bijgesteld om een nieuw stadhuis van Zevenaar te realiseren in de nieuwe wijk Groot Holthuizen. Er zou op die plek de kans zijn om een extra vleugel toe te voegen om daarin te huisvesten: het Liemers Museum, het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg en tenminste de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. Uiteraard kunnen meer functies worden toegevoegd zoals de VVV. Hierdoor kunnen de vele vrijwilligers bij die instellingen meer werk verrichten en kunnen alle verzamelingen gebundeld worden; veel dubbel werk kan worden voorkomen en de presentatie en informatie aan derden worden ongetwijfeld nog beter.