Heemkunde

Reeds vele jaren geleden hebben de oudheidkundige verenigingen in de Liemers de koppen bij elkaar gestoken. Het Verband van Heemkundige Verenigingen in de Liemers krijgt steeds meer vorm. Er wordt geleerd van elkaars ervaringen en specifieke kwaliteiten. Er worden gegevens uitgewisseld over lezingen, excursies, archiefzaken, monumentaspecten, verenigingsbladen, boeken, leden, automatisering, enz.

Op deze vergaderingen zijn ook vertegenwoordigers aanwezig van het Liemers Museum en het Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg.
Het verband stelt zich vooral ten doel om coördinerend bezig te zijn en bij de gezamenlijke belangen van de Verenigingen in de Liemers één stem te laten horen.Zo krijgen de plaatselijke Kringen en Verenigingen steeds meer te maken met de zogeheten schaalvergroting, het is van belang dat "de Liemers" daarbij zijn stem laat horen.

Die coördinerende taak kan zich ook voordoen bij de diverse publicaties die met name in de periodieken van de verenigingen worden geplaatst, bij de toegankelijkheid en raadpleegfunctie van gemeentelijke/lokale archieven en de plannen om de archieven in de Liemers in de komende jaren te centraliseren.

Zo mogelijk kunnen in de toekomst ook gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd, waarbij dan kan worden gedacht aan een "Liemerse lezingencyclus" of "symposium", het centraal stellen van een "Liemers Monument", een "gemeente" enz.

Het Verband heeft in het najaar van 2003 een soort doorstart gemaakt. Daarbij is onder meer vastgesteld dat de besturen van Liemerse Verenigingen tweemaal per jaar bijeenkomen in het verenigingslokaal van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. Het voorzitterschap is in handen van J.Wissink uit Zeddam; P.Rijksen en B. Coenders van de CVZ Zevenaar zorgen voor de secretariële en financieel- technische ondersteuning.

De volgende kringen zijn aangesloten
  • Heemkundekring Bergh.
  • Oudheidkundige Vereniging Didam.
  • Historische Kring Duiven-Groessen-Loo.
  • Heemkundekring Rijnwaarden.
  • Oudheidkundige Vereniging Wehl.
  • Historische Kring Westervoort.
  • Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar.