Informatie

Het is zon’n 12 jaar geleden dat het familieboek Willemsen is uitgekomen. Er zijn sindsdien nogal wat aanvullingen in de familie gekomen. Diegenen die er prijs op stellen, kunnen via mijn website die aanvullingen voor zichzelf aan anderen laten weten. Een emailtje met gegevens en bijlagen is daarvoor voldoende. U kunt denken aan eigen websites, emailadressen, huwelijken, geboortes, overlijden, huisvesting, enz. en wel of geen foto’s.

Aangezien het toch vrij persoonlijke dingen zijn, wil ik dit alleen doen voor zeg maar kinderen, kleinkinderen enz. van Johannes Bernardus Willemsen uit Wehl.