Reacties

Tijdens de voorbereiding van het boek maar ook daarna zijn er geweldig veel reacties geweest. Dat ging per brief, telefoon en email; in het algemeen was dat hartverwarmend. De meeste hadden betrekking op de vormgeving, het mooie papier, de duidelijke foto’s enz.

Sommigen bleven echter met vragen zitten en dat zal de komende tijd wel niet anders zijn. Daarom staan hieronder gegevens afgedrukt die aardig, leuk, informatief zijn. Ik zal er wel op letten, dat de zaken niet al te persoonlijk zijn, want dan kunnen ze beter bilateraal afgedaan worden.

 

Vraag 1: Is er een pdf-bestand van het Wellingboek

Ja. Ik beschik over een volledig pdf-bestand van het boek. Dat betekent, dat ik dus het boek digitaal op de computer heb staan. Naar aanleiding hiervan heb ik in overleg met één van de ‘helpers’ van het boek het volgende uitgangspunt gekozen:

De overheid houdt een termijn van ik meen 70 jaren aan ten aanzien van persoonlijke gegevens, die beschermd moeten worden. Ik denk dus dat we een streep moeten trekken bij gegevens na 1940. Als er persoonlijke gegevens na die tijd op het web geplaatst worden moet vooraf met betrokkenen overleg zijn gepleegd. In wezen doen we dan het hetzelfde als we met de voorbereiding van het boek hebben gedaan. Onderdelen van het pdf-bestand  stel ik alleen ter beschikking aan de ‘helpers’ en ook alleen voor hun deel van de familie Welling-Wellink. Als er bij mij vragen hierover binnen komen, zal ik dus steeds dit antwoord geven.

 

Vraag 2: