Verzamelingen

Bij het maken van publicaties is het van groot belang, dat je de tekst opfleurt met mooie foto’s, ansichtkaarten en ander kaartmateriaal. Daarom verzamel ik al tientallen jaren deze gegevens over Wehl, Kilder en heel Zevenaar. Die gegevens probeer ik ook aan te schaffen over het onderwerp ‘waterschappen’ en ‘spoorwegen in de Liemers’voor heel Nederland. Er is reeds een grote hoeveelheid uniek materiaal aanwezig. 

Daarnaast heb ik over die onderwerpen ook veel suikerzakjes, sigarenbanden, briefhoofden van winkels, herbergen en dergelijke. Graag wil ik over-exemplaren van die gegevens ruilen! Stuur een emailtje.

 

Ansichtkaarten

Over ansichtkaarten met daarnaast foto’s heb ik tientallen jaren gegevens verzameld: ontstaan, uitgevers, drukkers, soorten, enz. Daar wil ik nog een keer een artikel aan wijden. Ik heb er veel verzameld van Wehl, maar vooral van Kilder en Zevenaar. Uiteraard levert dat ook een groot aantal dubbele kaarten op en ik ben graag bereid om deze te ruilen.

Mosterdpotjes

Door toeval ben ik geïnteresseerd geraakt in mosterdpotjes. Er is weinig literatuur over deze potjes zelf en ik ben benieuwd of er andere verzamelaars zijn met dit onderwerp. Uiteraard levert het zoeken op rommelmarkten enz. ook een groot aantal dubbele op en ik ben graag bereid om deze te ruilen.

 

Reader’s Digest

Sinds 1958 zijn er jaarlijks (naast de gewone ‘losse’ boekjes) ook vier of meer dikke boeken verschenen onder de naam ‘Het Beste Boek’; in elk boek staan zo’n vier boeken die speciaal voor dit boek in verkorte vorm zijn herschreven. Ik heb daar altijd veel interesse in gehad en ben ze gaan verzamelen. Veel mensen doen de boeken na lezing weg; ik wil ze graag hebben.

Ik mis de volgende exemplaren:

1964: Het Beste Boek van Avontuur deel II - 1967: nr. 35, Derde Dag - 1968: nr. 41 Madonna - 2000: nr. 205 – 2002: nr’s 217 en 217 – 2003: nr’s 220, 221, 222 – 2004 en latere jaren: alle boeken.

 

Spoorwegen in de Liemers

Omdat ik 35 jaar bij NS heb gewerkt, kwam geleidelijk ook de interesse in allerlei spoorse zaken, met name over de Liemers. Ik heb daarover een boek geschreven (zie Bibliografie) en daardoor deed ik een groot aantal kennissen op. Bovendien heb ik meer materiaal verzameld dan in het boek verwerkt kon worden. Ik ben gaarne bereid gegevens uit te wisselen en misschien komt daar nog eens een publicatie over.

In ieder geval wil ik over de Betuwelijn nog publiceren. Ik weet nog niet in welke richting dat zal gaan. Voor de sloop van alle panden in Zevenaar heb ik alles fotografisch vastgelegd. Mogelijk dat ik op de website van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar (CVZ) alle gegevens daarover opneem. Vóór de sloop van alle panden in Zevenaar heb ik alles fotografisch vastgelegd.

Overigens heeft CVZ zelf een videofilm laten maken in die periode.

 

Polders of waterschappen

Sinds jaar en dag heb ik van alles verzameld: speldjes, ansichtkaarten, postzegels, boeken enz. Toen ging ik een verzameling aanleggen van ansichtkaarten van gemeentehuizen, wapens, suikerzakjes enz. van gemeenten.  

Toch blijf je bezig met nieuwe gebieden te ontdekken in de wereld van "het verzamelen". Zeker als je het idee hebt dat je met jouw huidige hobby maar heel langzaam verder komt. Veel verzamelaars hebben dit meegemaakt en dus ik ook.  

 

Door toevallige omstandigheden kwam ik een aantal jaren geleden terecht in de wereld van de polder of het waterschap. Het was een openbaring te zien wat er allemaal voor fraais in de poldergebouwen aanwezig was vooral in het westen van Nederland. Je proefde de aanwezigheid van honderden jaren bestuur en cultuur. Allerlei uitingen daarvan zijn goed bewaard: interieur;  al of niet gebrandschilderde ramen; prachtige wapens en mooie gebruiksvoorwerpen. Toen ben ik ansichtkaarten van de gebouwen gaan verzamelen; suikerzakjes; afbeeldingen van de prachtige polderwapens; frankeerstroken op brieven; boekjes die de polders uitgeven; folders die naar de ingelanden worden gezonden enz. enz. Op deze gegevens staan veelal de wapens en gebouwen van het waterschap aangegeven.  

De reorganisaties bij de waterschappen zijn nog ingrijpender geweest dan bij gemeenten. Daarom is het aantal flink geslonken. Toch is het nog steeds moeilijk een overzicht te krijgen van bestaande en opgeheven waterschappen/polders. Vele jaren heb ik gecorre­spondeerd met de besturen om informatie te krijgen en men reageerde vaak erg spontaan. Hierdoor heb ik inmiddels een fraaie collectie opgebouwd doch ik mis nog oh zo veel.

Het moet m.i. mogelijk zijn van collega-verzamelaars assistentie te krijgen om gegevens te verzamelen; er moeten denk ik ook verzamelaars zijn die zeggen: Man, wat leuk zo'n nieuw onderwerp aan te pakken. Ik wil hen bij dezen oproepen te reageren. Het mooiste zou zijn een aantal personen per provincie te hebben die in hun omgeving onderzoek gaan verrichten; het resultaat zou dan uitgewisseld kunnen worden. Daarna kan er een poging worden gedaan om overzichten te maken, die het zoeken vergemakkelijken. Als u niet zelf actief wilt deelnemen maar sympathiek staat ten opzichte van dit onderwerp: Kijkt u eens of u - voor uzelf overbodig - materiaal  bezit dat ondergetekende een stuk verder kan helpen. Alles wat met het onderwerp te maken heeft, is welkom.

Ik ben zeer benieuwd naar uw reacties.